Настоящи проекти

„Когато думите не стигат“

„В момента фондацията осъществява втори проект по Столична програма „Социални иновации“ Проектът наречен „Когато думите не стигат“ е насочен към жените, които страдат от състоянието следродилна депресия. Чрез дейностите по проекта и платформата на живо жените, които страдат от състоянието на депресия, тъга или „babyblue“, могат да получат съвет от специалисти в областта, да се срещнат с други в тяхното състояние, да получат полезни съвети и насоки и да зададат своите въпроси към нашите специалисти. Чрез изпълнението на проекта ще помогнем на много жени да преодолеят това състояние и да бъдат пълноценни майки и личности“

 

През месец март между Столична Община, от една страна и ФОНДАЦИЯ „Аме“, от
друга страна се сключи договор по силата на който общината подкрепи и финансира реализирането на проект, одобрен от Програмния съвет към общината. Проектът се казва „За  бъдещето на децата с гастроезофагелен рефлукс“ и насочен към децата страдащи от това заболяване и техните семейства. От месец април до месец окромври включително, фондацията реализира събития по одобрен график с подкрепата на Столична Община. Реализацията на проекта ще приключи в края на месец октомври 2019г.