Настоящи проекти

„Осъзнай се навреме“

Проектът „Осъзнай се навреме“ се изпълнява със средства от Фонд в подкрепа на организации, работещи с жени и деца, преживели насилие на фондация BCause. Фондът се финансира от фондация King Baudouin. Нашето проектно предложение кореспондира на нуждата на жените в малки населени места, конкретно където поради и пандемията в периода 2020-2021 г., много млади семейства се завърнаха да живеят, да имат достъп по юридически услуги, да могат да разпознават признаците на насилието и да бъдат информирани и запознати с темата и проблема свързани с домашното насилие, както и да предават нататък.Целевата група ни е предимно млади жени, момичета, живеещи в селата и малките населени места в Югозапдна и Северозападна България, където преобладават крайно бедни лица и има по-сериозна концентрация на ромски общности, но заедно с това целим да достигнем и до млади момчета и мъже, които са и или биха били потенциални насилници.

„Павилион надежда“

За четвърта поредна година Столична община и програма „Социални иновации“ ни се довериха и инвестираха надежда в бъдещето на жени от ромски произход в град София. Проектът ни е насочен към жените в ромската общност от кв. „Факултета“ и кв. „Филиповци“. Целта ни е да помогнем на тези от тях, които са пострадали при домашно насилие, чрез юридически консултации с цел превенция и запознаване с проблема. Другата ни цел по проекта е да консултираме момичетата от общността с цел личностно и кариерно израстване и реализиране. Освен това целта ни е да им помогнем да не попадат в капана на насилието, да знаят какви са законовите им възможности, както и да им помогнем да се превърнат в уверени и силни личности в личен и професионален план.