Продължават да растат случаите на домашно насилие и след извънредното положение.