Платформа на живо

logobg
Платформата е финансирана по проект НА Столична програма „Социални иновации“ 2020 г.

Проект „Когато думите не стигат“