Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /home/planika/public_html/ame/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /home/planika/public_html/ame/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Какво правим – Ame

Какво правим

KАКВО ПРАВИМ

Фондацията, чрез обединяване на усилията на своите членове около идеята за ненарушаване и защита на правата на жените и децата жертви на домашно насилие, посредничи между различни институции и координира техните усилия по проблемите на насилието срещу тези групи.

 

ПРАВНА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА

 • Оказва съдействие на жертви на насилие за решаване на личните казуси, защита на човешките им права, подпомагане на личностната им реализация и готовността им за самостоятелен и независим живот.
 • Съдейства за осигуряването на правна помощ и консултации по ЗЗДН и по ЗЗД на жертви на домашно насилие от практикуващи юристи.
 • Съдейства за изграждането на правозащитни мрежи в страната и чужбина за интегриране на международните и европейски програми за обучение по правата на жените и децата с помощта на практикуващи юристи.
 • Популяризира национални и международни стандарти и актове в областта на правната защита на правата на човека и на вътрешните и международните процедури за защита правата на човека.
 • Осъществява обучения и квалификации на адвокати, съдии, прокурори и други в областта на правото и правораздаването.

 

СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

 • Предоставя социална услуга „Терапия и рехабилитация“
 • Предоставя социална услуга „Информиране и консултиране“
 • Провежда информационни кампании и дарителски инициативи в полза на нуждаещите се.
 • Психотерапевтична и психологическа подкрепа на жертвите на домашно насилие.
 • Индивидуални и групови консултации на жени и деца в риск.
 • Търси решения на проблемите и провежда дейности, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни центрове и институции.

 

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

 • Разработва и реализира проекти на национално и европейско ниво, свързани с оказване на помощ на жертвите на домашно насилие, социални иновации, културен обмен и подкрепа на будни умове и идеи.
 • Разработва и реализира доброволчески проекти и инициативи.

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • Издателската дейност, създаване на филми, клипове, звукозаписи и др. продукции, свързани с целите на фондацията.
 • Развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество.
 • Повишаване на чувствителността на обществото и институциите спрямо хора пострадали от лекарска грешка, небрежност или немарливост.

 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТИ:

 • Образование, здравеопазване, наука, култура, екология, техника, технологии, социалната сфера, иновации, физическата култура и спорт, младежки дейности, доброволчеството,
 • Защитата и правата на хората с увреждания, защитата и правата на хората с различна сексуална ориентация, предотвратяване и борба с насилието основано на пола, защита на пострадали от домашно насилие, жертви на трафик на хора и етническите малцинства, жертви на сексуални престъпления и посегателство, жертви на кибер престъпления и тормоз, защита на жертви на административен произвол и дискриминация, защита на непълнолетните мигранти, включително непридружени малолетни, защитата правата на възрастните хора,
 • Земеделие, рибарство, защита на животните,
 • Трудова интеграция,
 • Устойчиво развитие и ефективното управление на природните ресурси в страната и в Европа,
 • Международни партньорства и мрежи,
 • Дейности, свързани с културното многообразие.